Välj inloggningsmetod:

Bank-ID i samarbete med Svensk e-identitet/grandid

Välkommen till PRIMÄRs kundportal.

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB är en av Sveriges ledande aktörer med över 30 års verksamhet med helhetskoncept inom fastighets- och verksamhetsanknutna tjänster.

Vi erbjuder ekonomisk och teknisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar, samfälligheter, privata fastighetsägare och allmännyttiga bostadsföretag. Vi tillhandahåller allt från traditionell ekonomisk och teknisk förvaltning inklusive bokföring och hyresadministration till mer kvalificerad ekonomisk analys och rådgivning.